descriptionSystem biblioteczny
owners Jacek Kowalski
last changeMonday, 16 December 2019 20:42 +0000
size907 KB
stats11 commits and 1 tags in 7 years, 6 months metrics
repository url
URL
https://git.jacekk.net/r/books
R
Git
2019-12-16 Jacek Kowalski
Użycie API REST do pobierania danych z Biblioteki Narodowej
07517a diff | tree
2019-09-19 Jacek Kowalski
Zmiana adresu Z39 Biblioteki Narodowej
51eea1 diff | tree
2017-08-28 Jacek Kowalski
Fixes for PHP 7.0 compatibility
adfb2d diff | tree
2013-05-17 Jacek Kowalski
Poprawki w systemie inwentaryzacji - dodanie m.in. brakującego require()
6cba3f diff | tree
2013-03-22 Jacek Kowalski
Poprawka błędnego zapytania przy wyszukiwaniu książek z MATCH ... AGAINST ...
f84915 diff | tree
2013-03-02 Jacek Kowalski
Poprawki w interfejsie do inwentaryzacji: - zmiany w tekstach, - dodanie br...
85c65e diff | tree
2013-02-12 Jacek Kowalski
1. Zmiana modułu do połączeń z MySQL z mysql na pdo_mysql. 2. Rozdzielenie ...
381239 diff | tree
2012-12-08 Jacek Kowalski
Poprawka skryptu test.php w związku z przeniesieniem konfiguracji do osobne...
08d387 diff | tree
2012-07-07 Jacek Kowalski
Poprawki i dalsza część budowy systemu inwentaryzacji: - dodanie strony zak...
4670c7 diff | tree
2012-07-07 Jacek Kowalski
Przeniesienie ustawień skryptu do osobnego pliku (includes/config.php) oraz...
532779 diff | tree
2012-06-23 Jacek Kowalski
Initial commit
175a52 diff | tree
2012-06-25 v1.3 Wersja 1.3 Stable tag | commit | log
2019-12-16 master Jacek Kowalski Użycie API REST do pobierania danych z Biblioteki Narodowej log | tree | raw
2017-08-28 opac Jacek Kowalski Fixes for PHP 7.0 compatibility log | tree | raw